Menestyvät järjestöt -tapahtumassa ja teema-aamuissa pohditaan, mistä tulevaisuuden huippujärjestöt on tehty ja mitä menestykseen vaaditaan.

Teema-aamu: KÄYTÄNNÖN VINKIT VARAINHANKINTAAN 10.4.

Varainhankinnan tehoaamussa käymme läpi käytännön läheisesti läpi kuinka teet sekä tuloksellista sponsorointi- ja yritysyhteistyötä että yksityishenkilöille suunnattua varainhankintaa.
Kouluttajina toimivat vahvat varainhankinnanosaajat Erkki Alaja ja Salla Saarinen.

Teema-aamu: VALJASTA VERKKO VERTAISTOIMINNALLE 8.5.

Monet järjestöt kokevat haastavaksi saada osallistujia omille kursseilleen ja vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Miten verkon voisi valjastaa osaksi vertais- ja vapaaehtoistoimintaa?

Teema-aamun case-esimerkkinä on Allergia-, iho- ja astmaliitto. Kuinka tehdään huippujuttuja kuten astman verkkokurssi, vapaaehtoiset somelähettiläät ja eri Facebook-ryhmissä läsnäolo ja keskustelu ja erityisesti miten se pystytään tekemään pienellä resurssilla?