Kristian Seemer

Kristian Seemer

Valvontapäällikkö, STEA

Kristian Seemer (KTM, HT-tilintarkastaja) on  toiminut 4 vuoden ajan PricewaterhouseCoopers Oy:ssä tilintarkastajana ja yli 13 vuoden ajan Raha-automaattiyhdistyksessä / STEAssa yleishyödyllisten yhteisöjen ja säätiöiden valvontatehtävissä.

Vuodesta 2011 lähtien hän on toiminut valvontatoimesta vastaavana päällikkönä. Tässä työssä hän on tutustunut moniin kotimaisten rahoittajien rahoittamiin hankkeisiin ja avustustilityksiin (mm. TEKES-, RAY-, UM-, OKM – hankkeet ja avustukset). Säädösvalmisteluun hän on  osallistunut mm. säätiölain ja lain raha-automaattiavustuksista uudistuksissa.