Saila Tykkyläinen

Saila Tykkyläinen

Tutkija, yrittäjä, Vaikuttava yritys

Saila sparraa ja kouluttaa monenlaisia organisaatioita järjestöistä yrityksiin ratkomaan yhteisiä ongelmiamme mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti. Hänen kutsumuksensa on soveltaa ja sovittaa vaikutusten arviointimenetelmiä osaksi organisaatioiden johtamista ja työntekijöiden arkea. Tietoa, työkaluja ja kokemuksia aiheesta Saila jakaa mm. Vaikuttava Yritys -blogissaan. Tavoitteena on, että pienetkin järjestöt saisivat eväitä vaikutustensa todentamiseen ja niistä viestimiseen.

Sailan matka vaikutusten arvioinnin parissa alkoi kehitysyhteistyöhankkeissa yli kymmenen vuotta sitten. Viime vuosina hän on ollut mukana muun muassa kehittämässä ja toteuttamassa järjestöille suunnattua Vaikuttavuusvalmentamoa ja Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämöitä, sekä toiminut arvioijana Hyvän Mitta -hankkeessa.

Oman yrityksen luotsaamisen lisäksi Saila työskentelee nuorempana tutkijana Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, jossa hän tekee väitöskirjaa yhteiskunnallisten yritysten kasvusta.