Silja Ranta

Silja Ranta

Seurakehityspäällikkö, Palloliitto Helsinki

Silja Rantaa voi kutsua laaja-alaiseksi jalkapalloammattilaiseksi. Ranta on työskennellyt alalla niin jäsenpalvelun, nuorisotoiminnan kuin seurakehityksen tehtävissä. Viimeiset vuodet työtehtävät ovat sisältäneet mm. sparrausta, verkostojen luomista ja ylläpitämistä, arvopohjaista kampanjointia, viestintää sekä koulu- ja päiväkotitoiminnan järjestämistä.

Silja Ranta on toiminut priimusmoottorina jalkapalloperheen hyvän ilmapiirin Kannusta mua -kampanjassa, jolla halutaan vahvistaa ja vaalia positiivista toimintaympäristöä lasten ja nuorten jalkapallossa. Arvopohjainen kampanja on toteutettu yhdessä seurojen vapaaehtoisten kanssa. Rannan työn pääpaino on ollut innostamisessa, sitouttamisessa ja vastuun jakamisessa. Ranta nauttii vuorovaikutustilanteista, joissa hänen vahvuuksiaan ovat aitous, nopea tilannetaju ja huumori.