Tiina Saarinen

Tiina Saarinen

Kehittämiskoordinaattori, A-klinikkasäätiö

Tiina Saarinen kehittää A-klinikkasäätiössä arviointikäytäntöjä ja -osaamista sekä tekee yhteistyötä hankkeiden ja toimintojen kanssa arvioinnin ja toiminnan suunnittelussa. Strategian jalkauttaminen ja kehitysohjelmien edistäminen sekä niiden arviointi ovat myös keskeinen osa hänen työtään. Työn tavoitteena on järjestötoiminnan uudistuminen ja laadun vahvistuminen sekä päihde- ja mielenterveystyön kehittämistä tukevan tiedon parempi saatavuus.

Tiina on työskennellyt 15 vuoden ajan päihde- ja mielenterveystyön asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Kokemusta on myös asiakas- ja kehittämistyöstä perusterveydenhuollossa sekä päihdetyön erityispalveluissa.

A-klinikkasäätiö ehkäisee ja vähentää päihdehaittoja sekä muita sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia.  Säätiö tuottaa hyvinvointia edistävää tietoa ja laadukkaita palveluita yhteistyöhakuisesti ja yhdessä asiakkaidensa kanssa.