Sonja Raunio

Sonja Raunio

Toiminnanjohtaja
Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry

Sonja Raunio johtaa vuonna 2011 perustettua Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry:tä, jonka tehtävänä on toimia nuorten omana järjestönä mielenterveyden edistämiseksi valtakunnallisesti. Järjestön keskiössä on nuorilta nuorille toiminta, mikä asettaa positiivisen haasteen koko toiminnalle ja sen organisoinnille. “Sen lisäksi, että nuorten vapaaehtoisten osallisuus toiminnan joka tasolla on varmistettava, on myös oltava hyvät tukirakenteet, jotta osallistuminen on oikeasti mahdollista. Työskentelemme joka päivä sen eteen, että Yeesi olisi turvallinen ympäristö kokeilla, pyytää apua ja oppia uutta”, Saonja sanoo.

Twitter: @the_mentalboss