Ohjelma

Keskiviikko 14.2.

Dinnershow: Rohkeus kokeilla

klo 18–21

André Noël Chaker @anchaker

Yrittäjä, kirjailija, Vuoden puhujaksi vuonna 2012 ja Vuoden juontajaksi vuonna 2015 valittu André Noel Chaker kuvaa keksimäänsä sanaa, jumilompoloa, henkiseksi jumissa olemiseksi. Jumilompolosta ei ole helppoa päästä pois, koska olemme usein niin tottuneita jumeihimme, ettemme edes huomaa niitä. Tarvitaan kaksi kertaa enemmän avoimuutta, uteliaisuutta ja erilaisuuden kohtaamista. Pelosta on luovuttava, se vain rajoittaa rohkeita kokeiluja.

Illalliselle mahtuu mukaan 40 osallistujaa. Viihdyttävän ja inspiroivan illan aikana nautitaan kolmen ruokalajin illallinen, ja hintaan sisältyy myös yksi kaato viiniä.

Torstai 15.2.

8.00 – 9.00 Aamiainen

9.00 – 9.15

Tervetuloa!

Heidi Korva, Communiké @HeidiKorva

Salla Saarinen, Radical Soul @salsaari

 

9.15 – 9.30

Tulevaisuuden rahoitus

Suomen talous ja tulevaisuuden näkymät

Mikko Spolander, osastopäällikkö, ylijohtaja, Kansantalousosasto, Valtiovarainministeriö @MikkoSpolander

 

 

9.30 – 10.30

Paneeli

Mitkä ovat tulevaisuuden järjestöjen rahoitusmuodot? Kuinka käy institutionaalisen rahoituksen? Entä kahlitseeko valtion rahoitus kansalaisdemokratian toteutumisen? Kuinka kestävä ratkaisu on sponsorointiin ja yksityisvarainhankintaan panostaminen?

Paneelikeskustelu. Osallistumisensa ovat varmistaneet:

Erkki Alaja, urheilumarkkinoinnin uranuurtaja ja tietokirjailija @ErkkiAlaja

Frank Johansson, toiminnanjohtaja, Amnesty International Suomen osasto @FrankAmnesty

Heikki Pursiainen, sisältöjohtaja, Mustread.fi-verkkomedia @pursiain

Satu Santala, Osastopäällikkö, Kehityspoliittinen osasto, Ulkoministeriö @santalasatu

Keskustelun vetää Salla Saarinen.

10.30 – 11.00 Tauko

11.00 – 12.30 

Ohjelma jakaantuu kolmeen teemaan:

TEEMA 1: Vapaaehtoisten johtaminen

Kuinka johdat tuloksellisesti ja tehokkaasti vapaaehtoisia kohdaten ja kuunnellen?

Osa 1: Vapaaehtoisten johtaminen voidaan tehdä vapaaehtoisesti

Tapani Tulkki @tapanit
Kehittämispäällikkö, SPR:n Helsingin ja Uudenmaan piiri

Vapaaehtoistoiminnan johtamisessa tavoitteena on tilanne, jossa vapaaehtoistoiminta kasvaa ja palkattujen työntekijöiden työn tarve vähenee. Vapaaehtoistoiminnan tulee ottaa myös aidosti vastuu itsestään: merkityksellisyydestään, tuottavuudestaan ja rahoituksestaan, jopa kokonaan. Miten tämä tavoite saavutetaan?

Osa 2: D-asemat: kansalaistoimintaa ja kokeilukulttuuria

Annina Laaksonen @annikkirokk
Kansalaistoiminnan tuottaja, Helsingin Diakonissalaitos

D-asemat ovat moninaisia matalan kynnyksen toimipisteitä jotka sijaitsevat ympäri Helsinkiä ja joilla on kullekin alueelle ja kohderyhmälle räätälöityä toimintaa. D-asemilla jokainen kävijä voi ryhtyä heti vapaaehtoiseksi. Miten kansalaistoiminta ja kokeilukulttuuri istuvat yhteen? Miten erilaisia kansalaistoimijoita ohjataan ja miten toimintaa johdetaan?

Osa 3: Tehokas hallitus johtaa järjestön työtä

Salla Saarinen @salsaari
Hallituksen puheenjohtaja 2015 – 2017, Adoptioperheet ry

Miten järjestön hallitustyöskentely toteutetaan niin, että hallitus toimii strategisesti, linjaa järjestön toimintaa eikä tartu lillukanvarsiin, vaan antaa työntekijöille valtaa ja vastuuta toimia? Puheenjohtaja on tässä avainasemessa. Hän kantaa vastuun siitä, että hallitus toimii asemansa ja roolinsa mukaisesti. Omalla esimerkillään hän voi luoda uudenlaista tapaa toimia ja kannustavaa kulttuuria.

TEEMA 2: Kolme kovaa kampanjaa – Mitä voimme oppia niistä?

Kolme kampanjaa. Kolme erilaista ja uudenlaista toteutustapaa (jotka eivät edes aina vaadi isoa budjettia). Tule kuulemaan kuinka kampanjat ovat syntyneet ja nouki parhaat ideat omiin suunnitelmiisi.

Osa 1: Vaatevallankumous

Heidi Korva, @HeidiKorva

Communiké, Vaatevallankumous-kampanjan vetäjä Suomessa

Vaatevallankumous-kampanjan (englanniksi Fashion Revolution) budjetti Suomessa on alle tuhat euroa, ja se järjestetään täysin vapaaehtoisvoimin. Silti se on onnistunut jo neljänä vuonna nostamaan vaateteollisuuden ongelmat esille keväisen kampanjaviikon aikana. Kuinka tehdä kampanjasta ”resurssejaan isompi” kumppaneiden ja innostuneiden vapaaehtoisten avulla? Entä kuinka saada mukaan myös vaateteollisuus, joka oikeastaan on kampanjan ”silmätikkuna”. www.fashionrevolution.org

Kampanja päätetään lähempänä tapahtumaa
Voit myös ehdottaa kampanjaa järjestäjille.

Kampanja päätetään lähempänä tapahtumaa
Voit myös ehdottaa kampanjaa järjestäjille.

TEEMA 3: Yritykset järjestöjen kentällä

Yritykset maailmalla ottavat jo aktiivisesti kantaa, viestivät arvoistaan ja vaikuttavat  yhteiskunnallisissa teemoissa. Miksi yritykset tulevat yhä enemmän tontille, joka on perinteisesti ollut järjestöjen hallinnassa? Kuinka järjestöt pysyvät mukana muutoksessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa?

Paneelikeskustelu. Osallistumisensa ovat varmistaneet:
Tomi Alakoski, toimitusjohtaja, Suomen 4H-liitto @tomialakoski
Pekka Isosomppi, Head Of Communications and Public Affairs, Euroclear Finland @PekkaIsosomppi
Ulla Nord, toimitusjohtaja, Me-säätiö @UllaNord
Marjo Ollikainen
, toimituspäällikkö, Talouselämä-lehti @MarjoOllikainen
Jukka Kurttila, toimitusjohtaja, Finlayson

Keskustelun vetää Sirpa Korkatti. @sipikoo

12.30 – 13.30 Lounas

13.30 – 14.30

Ohjelma jakautuu kolmeen teemaan

TEEMA 1: Yllättävät yhteistyökumppanuudet

Järjestö saa lisää lihasta tekemiseen, näkyvyyteen, vaikuttavuuteen jne. kun se tekee asioita yhdessä muiden kanssa. Kuinka järjestö innostaa omat toimijat puhaltamaan yhteen hiileen? Miten kumppanuuksia rakennetaan? Ja mitä haasteita ne voivat pitää sisällään?

Kimmo Levä, pääsihteeri, Museoliitto @KimmoLev

Case Museokortti: Miten kaikki museot, niin pienet kuin ennen kaikkea suuret museot, saatiin yhteisen Museokortin taakse.

Silja Ranta, seurakehityspäällikkö, Palloliitto Helsinki @SiSilja

Kannusta mua -kampanja: Jalkapallon ilmapiirikampanja Kannusta mua sai alkunsa vapaaehtoisten yhteisponnistuksesta. Kuinka kampanja kasvoi yhden piirin alueelta valtakunnalliseksi ja mitä asioita piti huomioida uudelleen, kun yhteistyökumppaniksi tuli Telia.

TEEMA 2: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja sen osoittaminen

Mitä hyvää oma järjestötyö saa aikaan yhteiskunnassa? Mitkä ovat toiminnan pitkäaikaiset vaikutukset? Saadaanko aikaan säästöjä tai lisätäänkö ihmisten hyvinvointia? Yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen on järjestöille entistä ajankohtaisempaa ja tärkeämpää. Se vakuuttaa rahoittajat, innostaa ihmisiä mukaan toimintaan jne. Mutta kuinka vaikuttavuuden arvioinnissa pääsee liikkeelle? Mitä kannattaa mitata ja miten?

Saila Tykkyläinen, Tutkija, yrittäjä, Vaikuttava yritys @SailaTy

Case-esimerkki/t päätetään lähempänä tapahtumaa.

TEEMA 3: Asiakas keskiössä

Tiia Vihavainen, Senior Advisor, Child Sponsorship Marketing, World Vision International

Kuka on järjestön asiakas ja miten asiakaskokemusta voisi parantaa? Kuinka luodaan vahva side asiakkaaseen, esimerkiksi lahjoittajaan ja vapaaehtoiseen, niin, että hän pysyy vuodesta toiseen toiminnassa mukana ja sitoutuu yhä vahvemmin?

14.30 – 15.00 Tauko

15.00 – 16.00

Myötätunnon voima johtamisessa

Kaisa Vuorinen, Helsingin yliopisto @KaisaVuo

Miksi myötätunto on tärkeää työelämässä, ja kuinka sitä voi vahvistaa? Olennainen osa yhteisön onnistumista on myös ”myötäinnon” löytäminen. Se, että iloitaan ja onnistutaan paitsi yhdessä, osataan elää mukana myös toisen ilossa ja onnistumisen hetkissä.

16.00 – 17.00

Päivän yhteenveto ja yhteiset drinksut