Vuoden 2018 ohjelma

Keskiviikko 14.2.

Dinnershow: Rohkeus kokeilla

klo 18–21

André Noël Chaker @anchaker

Yrittäjä, kirjailija, Vuoden puhujaksi vuonna 2012 ja Vuoden juontajaksi vuonna 2015 valittu André Noel Chaker on innostava ja rohkea puhuja ja esiintyjä, joka laittaa itsensä likoon. ”Pelosta on luovuttava, se vain rajoittaa rohkeita kokeiluja”, hän sanoo.

Menestyvät järjestöt -dinnershow on tarkoitettu verkostoitumiseen ja uusien kumppanuuksien luomiseen. Mukana on myös yritysten ja median edustajia.

Illalliselle mahtuu mukaan 40 osallistujaa. Viihdyttävän ja inspiroivan illan aikana nautitaan kolmen ruokalajin illallinen, ja hintaan sisältyy myös yksi kaato viiniä.

André Noël Chaker johdattelee osallistujat illan aikana pois ”jumilompolosta”, eli henkisestä jumista, tekemään asioita uudella tavalla.

Torstai 15.2.

8.00 – 9.00 Aamiainen

9.00 – 9.15

Tervetuloa!

Heidi Korva, Communiké @HeidiKorva

Salla Saarinen, Radical Soul @salsaari

9.15 – 9.30

Tulevaisuuden rahoitus

Suomen talous ja tulevaisuuden näkymät

Mikko Spolander, osastopäällikkö, ylijohtaja, Kansantalousosasto, Valtiovarainministeriö @MikkoSpolander

9.30 – 10.30

Paneeli

Mitkä ovat tulevaisuuden järjestöjen rahoitusmuodot? Kuinka käy institutionaalisen rahoituksen? Entä kahlitseeko valtion rahoitus kansalaisdemokratian toteutumisen? Kuinka kestävä ratkaisu on sponsorointiin ja yksityisvarainhankintaan panostaminen?

Paneelikeskustelu. Osallistumisensa ovat varmistaneet:

Erkki Alaja, toimitusjohtaja, markkinointi- ja mainostoimisto Pähkinä, tietokirjailija @ErkkiAlaja

Frank Johansson, toiminnanjohtaja, Amnesty International Suomen osasto @FrankAmnesty

Ulla Nordtoimitusjohtaja, Me-säätiö @UllaNord

Heikki Pursiainen, sisältöjohtaja, Mustread.fi-verkkomedia @pursiain

Kristian Seemer, valvontapäällikkö, STEA @KristianSeemer

Keskustelun vetää Salla Saarinen, Radical Soul @salsaari

10.30 – 11.00 Tauko

11.00 – 11.15 Sponsoreiden tietoiskut

11.15 – 12.30 

Ohjelma jakaantuu kolmeen teemaan:

TEEMA 1: Vapaaehtoisten johtaminen

Kuinka johdat tuloksellisesti ja tehokkaasti vapaaehtoisia kohdaten ja kuunnellen? Keskustelun vetää Salla Saarinen, Radical Soul @salsaari

Osa 1: Tehokas hallitus johtaa järjestön työtä

Salla Saarinen @salsaari
Hallituksen puheenjohtaja 2015 – 2017, Adoptioperheet ry

Miten järjestön hallitustyöskentely toteutetaan niin, että hallitus toimii strategisesti, linjaa järjestön toimintaa eikä tartu lillukanvarsiin, vaan antaa työntekijöille valtaa ja vastuuta toimia? Puheenjohtaja on tässä avainasemessa. Hän kantaa vastuun siitä, että hallitus toimii asemansa ja roolinsa mukaisesti. Omalla esimerkillään hän voi luoda uudenlaista tapaa toimia ja kannustavaa kulttuuria.

Osa 2: Hiiop100.fi – kuinka business ja kolmas sektori kohtaavat?

Tuuli Kousa @tuulikousa
Yhteiskuntasuhdejohtaja, OP Ryhmä

OP Ryhmä asetti tavoitteeksi lahjoittaa 100-vuotiaalle Suomelle 100 vuotta vapaaehtoistyötä. Juhlavuoden aikana lähes jokainen OPn 12 000 työntekijästä teki vapaaehtoispäivän työajallaan. Vapaaehtoistyötä tehtiin yhdessä suomalaisten kanssa reilusti yli tavoitellun 100 vuoden verran. Mitä haasteita ja onnistumisia tähän yhteiseen vuoteen liittyi ja miten OP Ryhmä jatkaa tästä eteenpäin?

Osa 3: D-asemat: kansalaistoimintaa ja kokeilukulttuuria

Annina Laaksonen @annikkirokk
Kansalaistoiminnan tuottaja, Helsingin Diakonissalaitos

D-asemat ovat moninaisia matalan kynnyksen toimipisteitä jotka sijaitsevat ympäri Helsinkiä ja joilla on kullekin alueelle ja kohderyhmälle räätälöityä toimintaa. D-asemilla jokainen kävijä voi ryhtyä heti vapaaehtoiseksi. Miten kansalaistoiminta ja kokeilukulttuuri istuvat yhteen? Miten erilaisia kansalaistoimijoita ohjataan ja miten toimintaa johdetaan?

TEEMA 2: Kolmen kampanjan suora – Mitä voimme oppia niistä?

Kolme kampanjaa. Kolme erilaista toteutustapaa. Tule kuulemaan kuinka kampanjat ovat syntyneet ja nouki parhaat ideat omiin suunnitelmiisi.

Keskustelun vetää Heidi Korva, Communiké, @heidikorva

Osa 1: Järjestö 100

Tuula Kolari, @tuulaklr
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, koordinaattori

Katja Hintikainen, @katjakh
Kepa ry, asiantuntija

Asmo Koste,
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, tiedottaja

Monet nykyään tavallisilta tuntuvat palvelut ja innovaatiot ovat arkipäivää Suomessa järjestöjen ansiosta. #Järjestö100-kampanja juhlisti kansalaisjärjestöjen saavutuksia Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi. Kampanja toteutettiin kolmen kattojärjestön, Allianssin, Kepan ja SOSTEn yhteisponnistuksena. Miten se sai alkunsa? Mitä opittiin? Tule kuulemaan vinkkejä myös yhteistyöhön.

Osa 2: Näe mut! Se mej!

Petra Willamo, @petrawillamo
Barnvårdsföreningen i Finland, järjestöpäällikkö

Barnvårdsföreningen on Suomen vanhin lastensuojelujärjestö ja Näe mut! Se mej! oli sen 125-vuotisen historian ensimmäinen monikanavainen vaikuttamiskampanja. Miten perinteisestä asiantuntijaorganisaatiosta tuli kampanjoija ja miksi se nähtiin tärkeäksi? Entä mitkä olivat ensikertalaisen opit muille entistä aktiivisempaa vaikuttamisviestintää suunnitteleville?

Osa 3: Vaatevallankumous

Heidi Korva, @HeidiKorva
Communiké, Vaatevallankumous-kampanjan vetäjä Suomessa

Vaatevallankumous-kampanjan (englanniksi Fashion Revolution) budjetti Suomessa on alle tuhat euroa, ja se järjestetään täysin vapaaehtoisvoimin. Silti se on onnistunut jo neljänä vuonna nostamaan vaateteollisuuden ongelmat esille keväisen kampanjaviikon aikana. Kuinka tehdä kampanjasta ”resurssejaan isompi” kumppaneiden ja innostuneiden vapaaehtoisten avulla? Entä kuinka saada mukaan myös vaateteollisuus, joka oikeastaan on kampanjan ”silmätikkuna”. www.fashionrevolution.org

TEEMA 3: Yritykset järjestöjen kentällä: Yritysaktivismi haaste vai mahdollisuus?

Yritykset maailmalla ottavat jo aktiivisesti kantaa, viestivät arvoistaan ja vaikuttavat  yhteiskunnallisissa teemoissa. Miksi yritykset tulevat yhä enemmän tontille, joka on perinteisesti ollut järjestöjen hallinnassa? Kuinka järjestöt pysyvät mukana muutoksessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa?

Paneelikeskustelu. Osallistumisensa ovat varmistaneet:
Tomi Alakoski, toimitusjohtaja, Suomen 4H-liitto @tomialakoski
Pekka Isosomppi, Head Of Communications and Public Affairs, Euroclear Finland @PekkaIsosomppi
Marjo Ollikainen
, toimituspäällikkö, Talouselämä-lehti @MarjoOllikainen
Jukka Kurttila, toimitusjohtaja, Finlayson @jukkispukkis

Keskustelun vetää Sirpa Korkatti, Sipilisti @sipikoo

12.30 – 13.30 Lounas

13.30 – 14.30

Ohjelma jakautuu kolmeen teemaan

TEEMA 1: Yllättävät yhteistyökumppanuudet

Järjestö saa lisää lihasta tekemiseen, näkyvyyteen, vaikuttavuuteen jne. kun se tekee asioita yhdessä muiden kanssa. Kuinka järjestö innostaa omat toimijat puhaltamaan yhteen hiileen? Miten kumppanuuksia rakennetaan? Ja mitä haasteita ne voivat pitää sisällään?

Keskustelun vetää Sirpa Korkatti, Sipilisti @sipikoo

Case: Museokortti
Kimmo Levä, pääsihteeri, Museoliitto @KimmoLev

Miten kaikki museot, niin pienet kuin ennen kaikkea suuret museot, saatiin yhteisen Museokortin taakse. Mitä alan sisäisten toimijoiden yhteen hiileen puhaltaminen vaatii?

Case: Kannusta mua -kampanja
Silja Ranta, seurakehityspäällikkö, Palloliitto Helsinki @SiSilja

Jalkapallon ilmapiirikampanja Kannusta mua sai alkunsa vapaaehtoisten yhteisponnistuksesta. Kuinka kampanja kasvoi yhden piirin alueelta valtakunnalliseksi ja mitä asioita piti huomioida uudelleen, kun yhteistyökumppaniksi tuli Telia.

TEEMA 2: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja sen osoittaminen

Mitä hyvää oma järjestötyö saa aikaan yhteiskunnassa? Mitkä ovat toiminnan pitkäaikaiset vaikutukset? Saadaanko aikaan säästöjä tai lisätäänkö ihmisten hyvinvointia? Yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen on järjestöille entistä ajankohtaisempaa ja tärkeämpää. Se vakuuttaa rahoittajat, innostaa ihmisiä mukaan toimintaan jne.

Keskustelun vetää Heidi Korva, Communiké, @heidikorva

Vaikuttavuuden arviointi: mitä, missä, miten?
Saila Tykkyläinen, tutkija, yrittäjä, Vaikuttava yritys @SailaTy

Kuinka vaikuttavuuden arvioinnissa pääsee liikkeelle? Mitä kannattaa mitata ja miten?

Case: A-klinikkasäätiö
Tiina Saarinen
, kehittämiskoordinaattori, A-klinikkasäätiö

A-klinikkasäätiössä vaikuttavuuden arvioinnin kehittämistä on tehty osana strategiatyötä ja samalla osallistettu siihen järjestön eri hankkeet ja toimijat. Miksi arviointi kannattaa, mitä siitä oppii ja kuinka saadut tulokset käytetään hyväksi niin, että organisaatio pystyy tuottamaan entistä parempia palveluita.

TEEMA 3: Asiakas keskiössä

Järjestöjen toiminnan lähtökohtana tulisi olla jäsenen, lahjoittajan, vapaaehtoisen tarpeet ja toiveet. Kuinka nämä otetaan huomioon isossa kansainvälisessä organisaatiossa entä pienemmässä järjestössä?

Keskustelun vetää Salla Saarinen, Radical Soul @salsaari

Case: World Vision International

Tiia Vihavainen, Senior Advisor, Child Sponsorship Marketing, World Vision International

Kuka on järjestön asiakas ja miten asiakaskokemusta voisi parantaa? Kuinka luodaan vahva side asiakkaaseen, esimerkiksi lahjoittajaan ja vapaaehtoiseen, niin, että hän pysyy vuodesta toiseen toiminnassa mukana ja sitoutuu yhä vahvemmin?

Case: Allergia- Iho -ja Astmaliitto

Anu Sauliala, Aluesuunnittelija, Etelä-Suomi, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry @AnuSauliala

Miten Allergia-, Iho- ja Astmaliitossa on onnistuttu valjastamaan verkko osaksi vertais- ja kokemustoimintaan? Kuinka tehdään huippujuttuja kuten astman verkkokurssi, vapaaehtoiset somelähettiläät ja eri Facebook-ryhmissä läsnäolo ja keskustelu ja erityisesti miten se on pystytään tekemään pienellä resurssilla, lähinnä yhden henkilön työpanoksella?

14.30 – 15.00 Tauko

15.00 – 16.00

Myötätunnon voima johtamisessa

Kaisa Vuorinen, Helsingin yliopisto @KaisaVuo

Miksi myötätunto on tärkeää työelämässä, ja kuinka sitä voi vahvistaa? Olennainen osa yhteisön onnistumista on myös ”myötäinnon” löytäminen. Se, että iloitaan ja onnistutaan paitsi yhdessä, osataan elää mukana myös toisen ilossa ja onnistumisen hetkissä.

16.00 – 17.00

Päivän yhteenveto ja yhteiset drinksut